'.$response.''; } function ask_factor() { global $erString, $host_gate, $minlimit, $maxlimit; if(isset($_REQUEST["lang"]) && $_REQUEST["lang"] == "ua") $language='ua'; else $language='ru'; $url = $host_gate.'?plugin=ultranet&type=ask&language='.$language; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 80); $response = curl_exec($ch); curl_close($ch); //$response='plugin=uprofix&type=ask&result=true&pricemin=202&pricemax=100006'; //$response='plugin=uprofix&type=ask&result=false&error=Сервис недоступен'; $response=$response.'&'; $validate = substr( $response, strpos($response, "result")+(strlen("result=")), strpos($response, "&", strpos($response, "result="))-(strpos($response, "result")+(strlen("result="))) ); $error = substr( $response, strpos($response, "error")+(strlen("error=")), strpos($response, "&", strpos($response, "error="))-(strpos($response, "error")+(strlen("error="))) ); $minlimit = substr( $response, strpos($response, "pricemin")+(strlen("pricemin=")), strpos($response, "&", strpos($response, "pricemin="))-(strpos($response, "pricemin")+(strlen("pricemin="))) ); $maxlimit = substr( $response, strpos($response, "pricemax")+(strlen("pricemax=")), strpos($response, "&", strpos($response, "pricemax="))-(strpos($response, "pricemax")+(strlen("pricemax="))) ); $allowcent = substr( $response, strpos($response, "allowcent")+(strlen("allowcent=")), strpos($response, "&", strpos($response, "allowcent="))-(strpos($response, "allowcent")+(strlen("allowcent="))) ); if (strpos($response, "result=") === false) { if(isset($_REQUEST["lang"]) && $_REQUEST["lang"] == "ua") $error='Сервіс тимчасово недоступний'; else $error='Сервис временно недоступен'; } if ($validate != "true") { $erString = $error; //$resp = '
'.$error.'
'; } return $resp; } function kops2str($amount) { $str = sprintf('%01.2f', (float)$amount / 100); $str = str_replace('.', ',', $str); return $str; } function check_parameters( $account, $street, $house, /*$bukva, $pavilion,*/ $apt, $amount, $email) { global $host_gate; $validate=false; $url = $host_gate.'?plugin=ultranet&type=verify&account='.$account .'&street='.$street .'&house='.$house // .'&bukva='.$bukva // .'&pavilion='.$pavilion .'&apt='.urlencode($apt) .'&amount='.$amount .'&mail='.$email .'&language=ua'; //print $url; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 80); $response = curl_exec($ch); curl_close($ch); //http://10.0.11.142/platimo-test.wgate?plugin=ultranet&type=pay&language=ru&account=15248&amount=10000&mail=aa@bb.cc&street=5&house=21&apt=0 //$response='plugin=cnwater&type=pay&result=true&data=0020AB1A00BD0020AB1A0114000020AB1A00EA00000020AB1A011180080011013082712480980027C60A070F9129CC4901B78D69A8'; //$response='plugin=cnwater&type=pay&result=false&error=Ошибка операции'; $response=$response.'&'; $validate = substr( $response, strpos($response, "result")+(strlen("result=")), strpos($response, "&", strpos($response, "result="))-(strpos($response, "result")+(strlen("result="))) ); $error = substr( $response, strpos($response, "error")+(strlen("error=")), strpos($response, "&", strpos($response, "error="))-(strpos($response, "error")+(strlen("error="))) ); $data = substr( $response, strpos($response, "data")+(strlen("data=")), strpos($response, "&", strpos($response, "data="))-(strpos($response, "data")+(strlen("data="))) ); if (strpos($response, "result=") === false) {$error='Сервіс тимчасово недоступний';} if($validate == 'true') return 'Valid'; return $error; } function init_payment_online( $account, $street, $house, /*$bukva, $pavilion,*/ $apt, $amount, $email) { global $host_gate; $validate=false; $url = $host_gate.'?plugin=ultranet&type=pay&account='.$account .'&street='.$street .'&house='.$house // .'&bukva='.$bukva // .'&pavilion='.$pavilion .'&apt='.urlencode($apt) .'&amount='.$amount .'&mail='.$email .'&language=ua'; //print $url; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 80); $response = curl_exec($ch); curl_close($ch); //http://10.0.11.142/platimo-test.wgate?plugin=ultranet&type=pay&language=ru&account=15248&amount=10000&mail=aa@bb.cc&street=5&house=21&apt=0 //$response='plugin=cnwater&type=pay&result=true&data=0020AB1A00BD0020AB1A0114000020AB1A00EA00000020AB1A011180080011013082712480980027C60A070F9129CC4901B78D69A8'; //$response='plugin=cnwater&type=pay&result=false&error=Ошибка операции'; $response=$response.'&'; $validate = substr( $response, strpos($response, "result")+(strlen("result=")), strpos($response, "&", strpos($response, "result="))-(strpos($response, "result")+(strlen("result="))) ); $error = substr( $response, strpos($response, "error")+(strlen("error=")), strpos($response, "&", strpos($response, "error="))-(strpos($response, "error")+(strlen("error="))) ); $data = substr( $response, strpos($response, "data")+(strlen("data=")), strpos($response, "&", strpos($response, "data="))-(strpos($response, "data")+(strlen("data="))) ); if (strpos($response, "result=") === false) {$error='Сервіс тимчасово недоступний';} if($validate == 'true') { $error = 'Ok'; header('Content-type: application/X-Nsp-Plugin'); header('Content-Disposition: inline; filename="order.nsmep";'); print($data); } return $error; } if( (isset($_REQUEST["account"]) && ($_REQUEST["account"] != "")) && (isset($_REQUEST["street"]) && ($_REQUEST["street"] != "")) && (isset($_REQUEST["house"]) && ($_REQUEST["house"] != "")) && // (isset($_REQUEST["pavilion"]) && ($_REQUEST["pavilion"] != "")) && (isset($_REQUEST["apt"]) && ($_REQUEST["apt"] != "")) && (isset($_REQUEST["price"]) && ($_REQUEST["price"] != "")) && (isset($_REQUEST["email"]) && ($_REQUEST["email"] != "")) ) { $erString = check_parameters( $_REQUEST["account"], $_REQUEST["street"], $_REQUEST["house"], /*$_REQUEST["bukva"], $_REQUEST["pavilion"],*/ $_REQUEST["apt"], $_REQUEST["price"], $_REQUEST["email"]); if ($erString == 'Valid') $erString = init_payment_online($_REQUEST["account"], $_REQUEST["street"], $_REQUEST["house"], /*$_REQUEST["bukva"], $_REQUEST["pavilion"],*/ $_REQUEST["apt"], $_REQUEST["price"], $_REQUEST["email"]); } if ($erString !='Ok') { ?> ПОЛІКОМБАНК
 


Головна сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок


Пошук:
 КП "Новозаводське"

'); // print('
'); // print('

'); $str_pay='Оплата послуг «ULTRANET»'; $str_continue='Сплатити'; $str_service='Призначення платежу'; $str_address='Адреса'; $str_account='Особовий рахунок*'; $str_amount='Сума до сплати*'; $str_house='Будинок*:'; $str_str='Вулиця*'; $str_period='Період'; $str_vozvrat="* - поля, обов'язкові для заповнення"; $str_coment='Дізнатись номер особового рахунку'; ask_factor(); //(без комісії) print('
'); print('
'.$str_pay.'
(комісія за проведення платежу - 2,00 грн.)
'); // print('
'.$str_pay.'
'); print('
'); // print(''); print(''); print(''); // print(''); print(''); print(''); // print('
'); // print(''); print(''); // print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); // print(''); print(''); /* print(''); */ print(''); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'.$str_service.':за газ
Населений пункт:м.Чернігів
'.$str_contract.':
'.$str_account.':
'.$str_coment.'
'.$str_address.':
'.$str_str.':'); // print('
'); print(''.streetlist().''); print('
'.$str_house.''); // $alphabet = 'АБВГДЕЖЗИКЛМН';$tmp='
Корпус
Квартира*:
'.$str_period.':'); print(''); print('
'.$str_amount.': грн. ('.kops2str($minlimit).' - '.kops2str($maxlimit).')
Ваш e-mail*:
'.$str_vozvrat.'
Абонслужба: тел. (0462) 612-607
'); print(''); print(''); print(''); print(''); print('
'); print('
'); // print(''); // print('
'); // print('
'); print('Оплата послуг «ULTRANET»'); ?>


      


Інформаційно-довідкова служба 678-000
Про банк | Приватним клієнтам | Корпоративним клієнтам | Банкам | Вакансії | Мережа банку | Зворотній зв’язок
alert('".$erString."'); "); } } ?>